En assistansanordnare präglad av respektfull människosyn

Lemon Personlig Assistans bildades våren 2014. Visionen var att vara en assistansanordnare präglad av närhet och respektfull människosyn och att genom rutiner, närhet och transparens kunna behålla våra värderingar och arbetssätt framöver. Vi erhöll tillstånd att bedriva personlig assistans från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i augusti 2014.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Lemon Personlig Assistans AB är godkända av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva verksamhet inom personlig assistans enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vår arbetsmetod som assistansanordnare

Lemon Personlig Assistans jobbar utifrån en metod om grundligt arbete nära kunden. Vi arbetar  noggrant och tar ett helhetsgrepp vid  varje uppstart. Vi går då igenom kundens önskemål om hur assistansen ska skötas och skapar utifrån detta en personlig plan. Våra verksamhetschefer jobbar nära kunden för att se att den personliga planen följs, att arbetsmiljön är bra, vilket gynnar både kunden och assistenterna. I Lemon arbetar verksamhetschefen dessutom kontinuerligt som assistent hos kunden för att tillse att detta efterlevs.

Våra kärnvärden
Kundfokus, Utveckling och Respekt

Våra kärnvärden beskriver vad vi gör och vart vi strävar. De vägleder oss i allt vi gör såväl internt som externt mot våra kunder och andra kontakter.
Kundfokus har satts först för att ständigt påminnas om att vi existerar endast för att jobba för dig.
Utveckling för att vi tror på att det finns behov av drömmar, realistiska eller orealistiska och att vi gemensamt kan arbeta mot dessa mål. Sist men viktigast, respekt för individen som genomsyrar och präglar hela vårt arbetssätt.

Lemon Personlig Assistans AB är godkända av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva verksamhet inom personlig assistans enligt socialtjänstlagen